Bio Scaler US 100R - Máy cạo vôi từ trường

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự