Động cơ Implanter

  • Màn hình màu lớn cho phép hiển thị rõ ràng
  • Thông số đặt trước giúp tiết kiệm thời gian
  • Mô tơ và dây có thể hấp tiệt trùng

 

Description

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Description

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc