Động cơ Implanter

  • Màn hình màu lớn cho phép hiển thị rõ ràng
  • Thông số đặt trước giúp tiết kiệm thời gian
  • Mô tơ và dây có thể hấp tiệt trùng

 

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Sản phẩm tương tự