Trâm gai Barbed Broaches

  • Được sử dụng để loại bỏ mô tủy
Category

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ