Trâm gai Barbed Broaches

  • Được sử dụng để loại bỏ mô tủy

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự