Trâm máy Paste-Fillers Lentulo

Trâm máy Lentulo giúp phân bố điều vật liệu, cement trám hoặc canxi hydroxit trong ống tủy

Category

Description

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Description

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ