Trâm máy Paste-Fillers Lentulo

Trâm máy Lentulo giúp phân bố điều vật liệu, cement trám hoặc canxi hydroxit trong ống tủy

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ