Trâm nội nha H-File

Được làm bằng thép không gỉ, cạnh sắc, H-Files là trâm nong dũa ống tủy, được dùng để loại bỏ lớp mùn ngà.

Category

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ