Trâm nội nha H-File

Được làm bằng thép không gỉ, cạnh sắc, H-Files là trâm nong dũa ống tủy, được dùng để loại bỏ lớp mùn ngà.

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Mô tả

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự