Công ty không chấp nhận đổi trả hàng với bất kỳ lý do gì trừ khi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất