BLOG & TIN TỨC

Khuyến mãi

Promotion Dentech 10-2018

Chương trình khuyến mãi tháng 10 của [flipbook pdf=”https://dentech.vn/wp-content/uploads/2018/10/02-promo-dentech-10.18.pdf” theme=”light” height=”800″ width=”1903″]

Read More »

Promotion Dentech 8-2018

Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế răng hàm mặt lần thứ 11 [flipbook pdf=”https://dentech.vn/wp-content/uploads/2018/08/Promo-Dentech-08.2018.pdf” theme=”light” height=”800″ width=”1903″]

Read More »

Promotion Dentech 10-2018

Chương trình khuyến mãi tháng 10 của [flipbook pdf=”https://dentech.vn/wp-content/uploads/2018/10/02-promo-dentech-10.18.pdf” theme=”light” height=”800″ width=”1903″]

Read More »

Promotion Dentech 8-2018

Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế răng hàm mặt lần thứ 11 [flipbook pdf=”https://dentech.vn/wp-content/uploads/2018/08/Promo-Dentech-08.2018.pdf” theme=”light” height=”800″ width=”1903″]

Read More »

Tin tức nha khoa