Tin tức

Promotion Dentech 8-2018

Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế răng hàm mặt lần thứ 11

[flipbook pdf=”https://dentech.vn/wp-content/uploads/2018/08/Promo-Dentech-08.2018.pdf” theme=”light” height=”800″ width=”1903″]

Share:

More Posts

Kính lúp nha khoa công thái học

Công thái học đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ nha sĩ thực hiện tốt nhất công việc chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Hội nghị HIDEC 2024

HAIDEC 2024 – hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế hà nộI đổI mới và hội nhập trong nha khoa đương đại