Máy thổi cát gắn với ghế nha Air-Flow Handy 3.0

  • Sản xuất tại Thụy Sĩ
  • Máy thổi cát tốt nhất trên thế giới
  • Máy thổi cát duy nhất đáng tin cậy

Mô tả

Air-Flow Handy 3.0 Mã số
Air-Flow Handy 3.0 FT- 220
Air-Flow Handy 3.0 Perio FT-221
Air-Flow Handy 3.0 Perio “Premium” FT-225

Accessories – Cart Air Flow with internal water and powder line

Accessories Mã số
AF Handy 3.0 Perio Handpiece EL-542
AF Handy 3.0 Perio Plus Handpiece EL-545
Air-Flow Classic + Soft Powder Chamber EL368
Air-Flow Perio + Plus Chamber EL-474

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Mô tả

Air-Flow Handy 3.0 Mã số
Air-Flow Handy 3.0 FT- 220
Air-Flow Handy 3.0 Perio FT-221
Air-Flow Handy 3.0 Perio “Premium” FT-225

Accessories – Cart Air Flow with internal water and powder line

Accessories Mã số
AF Handy 3.0 Perio Handpiece EL-542
AF Handy 3.0 Perio Plus Handpiece EL-545
Air-Flow Classic + Soft Powder Chamber EL368
Air-Flow Perio + Plus Chamber EL-474

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự