UNIVERSAL OIL NOZZLE - Đầu vòi xịt dầu tay khoan

Vòi xịt của Dầu tra tay khoan

Mô tả

Quy cách đóng gói

BK UNIVERSAL OIL NOZZLE – Cái

Hướng dẫn sử dụng

Gắn vào đầu xịt của bình tra dầu tay khoan

Mô tả

Quy cách đóng gói

BK UNIVERSAL OIL NOZZLE – Cái

Hướng dẫn sử dụng

Gắn vào đầu xịt của bình tra dầu tay khoan

Sản phẩm tương tự