Air-Flow S2 - Máy cạo vôi + thổi cát S1

Air-Flow S2 là sự phối hợp tất cả công dụng của Mini Piezon và Air Flow S1 vào trong 1 máy duy nhất

Mô tả

Piezon 1 x HP, 1 x cord, A-P-PS, ext. water line
Air-Flow 2 x HP, 1 x cord, 1 x powder bootle

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Mô tả

Piezon 1 x HP, 1 x cord, A-P-PS, ext. water line
Air-Flow 2 x HP, 1 x cord, 1 x powder bootle

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự