Bột cát đánh bóng AIR-FLOW PERIO

  • Kích cỡ hạt ~25µm
  • Gốc glycine
  • Điều trị lấy đi màng sinh học dướu nướu của răng tự nhiên và implant cho cả túi nha chu sâu nhất

Mô tả

Powder Air-Flow Perio Mã số
Air-Flow Perio ( hũ 120g ) DV-071/A

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Mô tả

Powder Air-Flow Perio Mã số
Air-Flow Perio ( hũ 120g ) DV-071/A

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự