Composite kết dính ribbond Securing Composite

Mô tả

Composite kết dính Ribbond SECURING COMPOSITE là loại composite có công thức chuyên dụng để kết dính sợi Ribbond vào răng.

Composite có độ đặc vừa phải, giữa composite đặc và composite lỏng cho phép cố định vị trí sợi Ribbond trên răng và dễ dàng di chuyển theo sợi Ribbond. Composite quá lỏng sẽ khó giữ vị trí sợi Ribbond được ổn định trước khi chiếu đèn.

Sản phẩm có tính cản quang cao

Có thể tán composite mỏng để kết dính sợi Ribbond áp sát mặt răng tốt hơn, mang lại thẩm mỹ cao và thoải mái cho bệnh nhân.

Mô tả

Composite kết dính Ribbond SECURING COMPOSITE là loại composite có công thức chuyên dụng để kết dính sợi Ribbond vào răng.

Composite có độ đặc vừa phải, giữa composite đặc và composite lỏng cho phép cố định vị trí sợi Ribbond trên răng và dễ dàng di chuyển theo sợi Ribbond. Composite quá lỏng sẽ khó giữ vị trí sợi Ribbond được ổn định trước khi chiếu đèn.

Sản phẩm có tính cản quang cao

Có thể tán composite mỏng để kết dính sợi Ribbond áp sát mặt răng tốt hơn, mang lại thẩm mỹ cao và thoải mái cho bệnh nhân.

Sản phẩm tương tự