Dầu bôi trơn/chất làm sạch Universal Handpiece Cleaner

SKU BOS9777 Categories ,

Mô tả

DẦU BÔI TRƠN/CHẤT LÀM SẠCH UNIVERSAL HANDPIECE CLEANER (500ML)

Tất cả các mục đích sử dụng dầu xịt tay khoan là để bảo trì tất cả các loại tay khoan nha khoa bao gồm tay nhanh, tay chậm và máy tạo khí động lực.

 

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng: Gắn vào phần sau của tay khoan và xịt khoảng 1 đến 2 giây ngay sau mỗi lần sử dụng và trước khi khử trùng. Dùng giấy lau sạch kỹ lưỡng.

Quan trọng: Giữ chai dầu ở vị trí đứng khi dùng. Tham khảo phần hướng dẫn bảo trì và chỉ dẫn khi sử dụng

Thông tin đặt hàng

UNIVERSAL HANDPIECE CLEANER (500ML)

Mã số: BOS9777

Catalogue

Universal Handpiece Cleaner – DCL 90 Lubricator

Mô tả

DẦU BÔI TRƠN/CHẤT LÀM SẠCH UNIVERSAL HANDPIECE CLEANER (500ML)

Tất cả các mục đích sử dụng dầu xịt tay khoan là để bảo trì tất cả các loại tay khoan nha khoa bao gồm tay nhanh, tay chậm và máy tạo khí động lực.

 

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng: Gắn vào phần sau của tay khoan và xịt khoảng 1 đến 2 giây ngay sau mỗi lần sử dụng và trước khi khử trùng. Dùng giấy lau sạch kỹ lưỡng.

Quan trọng: Giữ chai dầu ở vị trí đứng khi dùng. Tham khảo phần hướng dẫn bảo trì và chỉ dẫn khi sử dụng

Thông tin đặt hàng

UNIVERSAL HANDPIECE CLEANER (500ML)

Mã số: BOS9777

Catalogue

Universal Handpiece Cleaner – DCL 90 Lubricator