Đèn trám không dây ILed II

Category

Đèn trám không dây iLed II Ánh sáng tập trung hơn –  Quang phổ rộng, cường độ ánh sáng cao

Đầu đèn nâng cấp cho ánh sáng tập trung hơn

Công nghệ độc quyền của woodpecker cho ánh sáng hội tụ giảm tới 55,87% ánh sáng bẻ góc, cho phép năng lượng tập trung hơn và hiệu quả trùng hợp cao hơn.

Đầu chiếu điểm để cho gắn veneer

Cung cấp khả năng trùng hợp chính xác các composite nhỏ và rất hữu ích để gắn veneer và mão sứ.

Cường độ lên đến 3000mW/cm2 trùng hợp trong một giây.

 • 3 Chế độ chiếu đèn; với cường độ cao nhất lên đến 2700 – 3000mW/cm2. trùng hợp 2mm vật liệu nhựa trong 1 giây.
 • Điều này đặc biệt thích hợp cho các mắc cài chỉnh nha, veneer sứ, gắn chốt và trám bít hố rãnh.

3 Chế độ để lựa chọn

Chế độ tiêu chuẩn:

 • Cường độ: 1000 – 1200 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 5s, 10s, 15s, 20s

Chế độ độ năng lượng cao:

 • Cường độ: 1800 – 2000 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 3s, 5s

Chế độ siêu mạnh

 • Cường độ: 2700 – 3000 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 1s, 3s

 

Đèn trám không dây iLed II Ánh sáng tập trung hơn –  Quang phổ rộng, cường độ ánh sáng cao

Đầu đèn nâng cấp cho ánh sáng tập trung hơn

Công nghệ độc quyền của woodpecker cho ánh sáng hội tụ giảm tới 55,87% ánh sáng bẻ góc, cho phép năng lượng tập trung hơn và hiệu quả trùng hợp cao hơn.

Đầu chiếu điểm để cho gắn veneer

Cung cấp khả năng trùng hợp chính xác các composite nhỏ và rất hữu ích để gắn veneer và mão sứ.

Cường độ lên đến 3000mW/cm2 trùng hợp trong một giây.

 • 3 Chế độ chiếu đèn; với cường độ cao nhất lên đến 2700 – 3000mW/cm2. trùng hợp 2mm vật liệu nhựa trong 1 giây.
 • Điều này đặc biệt thích hợp cho các mắc cài chỉnh nha, veneer sứ, gắn chốt và trám bít hố rãnh.

3 Chế độ để lựa chọn

Chế độ tiêu chuẩn:

 • Cường độ: 1000 – 1200 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 5s, 10s, 15s, 20s

Chế độ độ năng lượng cao:

 • Cường độ: 1800 – 2000 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 3s, 5s

Chế độ siêu mạnh

 • Cường độ: 2700 – 3000 mW/cm2
 • Thời gian chiếu đèn: 1s, 3s

 

Sản phẩm tương tự