Trâm Race Evo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

An toàn, hiệu quả, dễ kiểm soát

RACE® EVO là cải tiến mới nhất của hệ thống RaCe, hệ thống quay phổ biến và đã được chứng minh của chúng tôi. Kết hợp các đặc tính đáng tin cậy của RaCe và công nghệ xử lí nhiệt độc quyền, cùng khả năng quay nhanh hơn giúp dụng cụ RACE® EVO trở nên an toàn, dễ kiểm soát và hiệu quả hơn bao giờ hết

Được hướng dẫn sự kiểm soát hoàn toàn trong hơn 20 năm qua

Ngoài tăng thêm độ dẻo, cải thiện tính kháng mỏi theo chu kì và tăng khả năng cắt, dụng cụ RACE® EVO còn bao gồm những ưu điểm đã được chứng minh gắn liền với RaCe.

Thiết kế độc quyền của lưỡi cắt thay thế giúp giảm hiệu ứng vặn vít, tăng sự kiểm soát khi dụng cụ quay trong ống tủy.

RACE® EVO với thiết kế đầu tròn độc đáo, an toàn, cho phép điều trị hiệu quả trong suốt chiều dài ống tủy

 

TRÌNH TỰ

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Bộ sưu tập dụng cụ đầy đủ của chúng tôi sẽ giúp bạn điều trị thành công nhiều dạng giải phẫu ống tủy.

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÂM RACE EVO

 

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

An toàn, hiệu quả, dễ kiểm soát

RACE® EVO là cải tiến mới nhất của hệ thống RaCe, hệ thống quay phổ biến và đã được chứng minh của chúng tôi. Kết hợp các đặc tính đáng tin cậy của RaCe và công nghệ xử lí nhiệt độc quyền, cùng khả năng quay nhanh hơn giúp dụng cụ RACE® EVO trở nên an toàn, dễ kiểm soát và hiệu quả hơn bao giờ hết

Được hướng dẫn sự kiểm soát hoàn toàn trong hơn 20 năm qua

Ngoài tăng thêm độ dẻo, cải thiện tính kháng mỏi theo chu kì và tăng khả năng cắt, dụng cụ RACE® EVO còn bao gồm những ưu điểm đã được chứng minh gắn liền với RaCe.

Thiết kế độc quyền của lưỡi cắt thay thế giúp giảm hiệu ứng vặn vít, tăng sự kiểm soát khi dụng cụ quay trong ống tủy.

RACE® EVO với thiết kế đầu tròn độc đáo, an toàn, cho phép điều trị hiệu quả trong suốt chiều dài ống tủy

 

TRÌNH TỰ

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Bộ sưu tập dụng cụ đầy đủ của chúng tôi sẽ giúp bạn điều trị thành công nhiều dạng giải phẫu ống tủy.

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÂM RACE EVO

 

 

Sản phẩm tương tự