UDS - Máy cạo vôi đầu dính

  • Cạo vôi – Nạo túi nha chu
  • Hệ thống điều khiển Digital
  • Tay khoan liền dây
  • Gồm có 5 đầu: G1 x 2, G2, G4, P1

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Sản phẩm tương tự