Bộ dụng cụ lấy file gãy trong ống tủy TFRK: TERAUCHI FILE REMOVAL KIT FULL

SKU TFRK Category

Bộ dụng cụ TFRK bao gồm các dụng cụ để lấy file gãy và đảm bảo sự dễ dàng và hiệu quả khi thực hiện:

1. (TFRK-ME) Cây TFRK Micro Explorer

2. (TFRK-GPR) – Lấy Gutta Percha

3. (TFRK-GG) – Mũi Khoan MGG số 3

4. K6 N60 2% L25 (TFRK-60)

5. (TFRK-MT) – Micro Trephine bur

6. Đầu tips Ultrasonic

  • TFRK-S (Straight)
  • TRFK-V (Katana Vertical)
  • TRFK-H (Katana Horizontal)

7. (TFRK-L) – Loop

8. (TFRK-P) – TFRK Brownie

 

Đóng gói

Bộ dụng cụ TFRK bao gồm các dụng cụ để lấy file gãy và đảm bảo sự dễ dàng và hiệu quả khi thực hiện:

1. (TFRK-ME) Cây TFRK Micro Explorer

2. (TFRK-GPR) – Lấy Gutta Percha

3. (TFRK-GG) – Mũi Khoan MGG số 3

4. K6 N60 2% L25 (TFRK-60)

5. (TFRK-MT) – Micro Trephine bur

6. Đầu tips Ultrasonic

  • TFRK-S (Straight)
  • TRFK-V (Katana Vertical)
  • TRFK-H (Katana Horizontal)

7. (TFRK-L) – Loop

8. (TFRK-P) – TFRK Brownie

 

Đóng gói

Sản phẩm tương tự