Chất ngừa viêm quanh Implant Gapseal

  • Lấp khoảng trống cấy ghép và phần không gian rỗng
  • Bền vững ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn độc hại
  • Loại bỏ nguy cơ tái nhiễm và phòng tránh viêm mô quanh implant
  • Đóng gói: 1 cây dụng cụ + 10 típ thuốc x 0,06ml

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Sản phẩm tương tự