Composite dành cho cả răng trước và răng sau CIRUS+

Thông tin chung: CIRUS+ là composite dùng để trám răng phục hồi cho cả răng trước và răng sau.

SKU CIRN-4,5* Category

Chỉ định:

– Trám và phục hồi răng trước (vị trí sâu ở mặt tiếp cận của các răng trước và sâu liên quan với cạnh cắn răng trước).

– Trám và phục hồi răng sau cỡ trung bình (vị trí sâu ở hố rãnh, mặt nhai, mặt láng ngoài, trong của răng cối, mặt khẩu cái của răng trước phía trên và sâu ở mặt tiếp cận của răng cối).

– Trám và phục hồi vị trí sâu ở 1/3 cổ mặt ngoài và trong các răng.

– Chỉnh sửa thẩm mỹ (ví dụ: diastema, thiểu sản, đổi màu).

– Vật liệu tổng hợp dán mặt sứ sử dụng trong phương pháp trực tiếp.

Đặc tính sản phẩm:

– Dạng ống tiêm kinh tế: 4.5g.

– Không dính vào dụng cụ.

– Độ sâu đóng rắn lên đến 4mm.

– Độ bền uốn vượt trội = 130 MPa.

– Giảm ứng suất đóng rắn.

– Tỷ lệ co ngót thấp.

– Độ đầy cao (75% theo trọng lượng).

– Dễ dàng ngưng tụ khi sử dụng ở các răng sau.

– Thao tác dễ dàng khi sử dụng trong răng trước.

Đóng gói

 Ống tiêm 4.5g màu VITA A1/B1 – A2 – A3 – A3,5 – B2 – C2 – Incisal – Bleach: mã CIRN-4,5* .

Chỉ định:

– Trám và phục hồi răng trước (vị trí sâu ở mặt tiếp cận của các răng trước và sâu liên quan với cạnh cắn răng trước).

– Trám và phục hồi răng sau cỡ trung bình (vị trí sâu ở hố rãnh, mặt nhai, mặt láng ngoài, trong của răng cối, mặt khẩu cái của răng trước phía trên và sâu ở mặt tiếp cận của răng cối).

– Trám và phục hồi vị trí sâu ở 1/3 cổ mặt ngoài và trong các răng.

– Chỉnh sửa thẩm mỹ (ví dụ: diastema, thiểu sản, đổi màu).

– Vật liệu tổng hợp dán mặt sứ sử dụng trong phương pháp trực tiếp.

Đặc tính sản phẩm:

– Dạng ống tiêm kinh tế: 4.5g.

– Không dính vào dụng cụ.

– Độ sâu đóng rắn lên đến 4mm.

– Độ bền uốn vượt trội = 130 MPa.

– Giảm ứng suất đóng rắn.

– Tỷ lệ co ngót thấp.

– Độ đầy cao (75% theo trọng lượng).

– Dễ dàng ngưng tụ khi sử dụng ở các răng sau.

– Thao tác dễ dàng khi sử dụng trong răng trước.

Đóng gói

 Ống tiêm 4.5g màu VITA A1/B1 – A2 – A3 – A3,5 – B2 – C2 – Incisal – Bleach: mã CIRN-4,5* .

Sản phẩm tương tự