Côn Sure-Seal Root Gutta Percha (Bio Ceramic)

Được bao phủ bởi vật liệu Bioceramic

Khả năng kết dính giữa trục côn với các cement gắn vượt trội hơn so với các côn GP thông thường

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Sure-endo

Quốc Gia

Hàn Quốc

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Sure-endo

Quốc Gia

Hàn Quốc

Sản phẩm tương tự