Lá chắn bảo vệ tia X-Quang Protectoray

  • Lá chắn bảo vệ tia X cho bệnh nhân
  • An toàn bởi lớp lót chỉ 0,5mm
  • Tuân thủ DIN 6813
  • Được chấp thuận bở Viện An toàn bức xạ Đức, Munich, Đức
  • Thuận tiện cho bệnh nhân-không có tạp dề nặng
  • Dễ dàng thay đổi tay cầm

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Sản phẩm tương tự