Lá chắn bảo vệ tia X-Quang Protectoray

  • Lá chắn bảo vệ tia X cho bệnh nhân
  • An toàn bởi lớp lót chỉ 0,5mm
  • Tuân thủ DIN 6813
  • Được chấp thuận bở Viện An toàn bức xạ Đức, Munich, Đức
  • Thuận tiện cho bệnh nhân-không có tạp dề nặng
  • Dễ dàng thay đổi tay cầm

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức