Lọ kiểm tra chỉ thị sinh học Mini-Bio-Plus SCBIs

Biological indicators – chỉ thị sinh học dùng để theo dõi thường xuyên hiệu quả của máy hấp vô trùng.

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Biological indicators – chỉ thị sinh học dùng để theo dõi thường xuyên hiệu quả của máy hấp vô trùng. Mỗi lọ chỉ thị sinh học chứa một quần thể bào tử Geobacillus Stearothermophilus, một loại bào tử vi khuẩn này an toàn với con người, có khả năng chống lại nhiệt độ cao và bị diệt khuẩn bằng hơi nước hiệu quả. Nó được thiết kế niêm phong kín hoàn toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm (và hậu quả là dương tính giả) và sự bay hơi của môi trường tăng trưởng.

Đóng gói
10 lọ cho 5 lần kiểm tra

Đạt tiêu chuẩn ISO 11138-1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chu kỳ thực hiện: Hằng tuần trên mỗi máy hấp, hoặc tốt nhất là test trong đợt hấp có chứa dụng cụ phẫu thuật, cấy ghép.

Bước 1:

 • Chuẩn bị 2 lọ chỉ thị sinh học Mini-Bio-Plus SCBIs cùng lô sản xuất (1 lọ sẽ đưa vào lò hấp, 1 lọ dùng làm đối chứng)
 • Ghi thông tin mã lò hấp, số tải dụng cụ, ngày thực hiện lên trên lọ cần xử lý tiệt trùng

Bước 2: Bỏ lọ BI cần xử lý vào khay dụng cụ hoặc bao hấp

Bước 3:

 • Đt lchỉ thị sinh học khu vc khó khăn nht trong máy hấp tit trùng (tc là giá dưới cùng gn ca ra vào, trên ng thoát nước ca máy tit trùng thtích ln hoc kgia ca máy tit trùng thtích nhhơn.)
 • Np dng cvào máy hấp vô trùng như bình thường. Lưu ý: Không làm quá ti máy tit trùng.
 • Vn hành máy hấp dụng cụ theo hướng dn nhà sn xut.

Bước 4:

 • Sau khi hết thúc chu trình, mở cửa ít nhất 10 phút trước khi lấy lchỉ thị sinh học ra ngoài.
 • Khuyến cáo: Việc tác động quá mức lọ chỉ thị sinh học khi còn nóng có thể làm vỡ ống thuỷ tinh. Mang găng tay và kính bảo hộ khi lấy chỉ thị sinh học ra khỏi lò hấp.
 • Kiểm tra nhãn của ống chỉ thị sinh học đã chuyển sang màu nâu/ đen

Bước 5:

 • Kích hot lọ BI (Biological indicators) đã xlý trong vòng 8 giktkhi xlý.
 • Nên đeo kính bo hkhi cm và nghin các lchỉ thị sinh học đã qua xlý.
 • ĐlBI (Biological indicators) ngui 10 phút trước khi nghin.
 • Kích hot lBI (Biological indicators) đã xlý bng cách nghin nhẹ ống môi trường thy tinh bên trong bng máy nghin lđược tích hp sn.
 • Nhnhàng gõ nhllên bmt cng đgiúp trn môi trường phát trin vi di bào t.

Bước 6:

 • Đối với ống chỉ thị sinh học được sử dụng làm lọ đối chứng: Ta cũng nghiền vỡ ống môi trường và gõ nhẹ để trộn môi trường phát triển với dải bào tử.
 • Lưu ý: Lọ đối chứng phải cùng lô sản xuất với lọ chỉ thị sinh học đã qua xử lý.
 • Nếu bn đang thực hiện kiểm tra nhiu máy tit trùng cùng mt lúc, chcn dùng mt lọ đối chứng. Các đi chng chra rng các bào tcòn tn ti ti thi đim sdng và tủ ấm được sưởi m đúng cách.

Bước 7:

 • Khởi động tủ ấm 30 phút trước khi ủ.
 • Đt clBI ((Biological indicators) đã xlý và kim soát (chưa chế biến) vào tủ ấm.
 • Đèn điện tử sẽ hiện lên khi máy p được cm đin và hot đng.
 • Ủ ở nhit đđt trước 55-60 ° C trong 24 giđkim tra sphát trin ca bào tđu đn (tc là 3 gi, 5 givà 18 gi).

Bước 8:

 • Sau khi 24 gi, ly các lBI ra khi tủ ấm.
 • Lđi chng (chưa xlý) phi chra sphát trin ca bào tkhi môi trường chuyn tmàu tím sang màu vàng (kết qudương tính). Nếu lđi chng không đi màu, hãy chy li thnghim.
 • Kết quBI đã xlý:
  – Môi tr
  ường tím không thay đi màu sau khi xlý chng tđã khtrùng đúng cách và cho kết quâm tính (không phát trin).
  – K
  ết qudương tính được biu thbng môi trường chuyn tmàu tím sang màu vàng (sphát trin ca bào t).
 • Bt kỳ kết qudương tính nào cũng phi được ghi li và báo cáo ngay cho người giám sát. Máy hấp tit trùng nên ngng hot đng cho đến khi vn đđược gii quyết.

Bước 9:

 • Ghi li kết quthnghim trong Sghi chép.
 • Đm bo đin tt ccác thông tin bao gm ngày tháng, sti, thông stit trùng, v.v.
 • Sghi chép phi được gili theo quy trình khtrùng

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ LỌ CHỈ THỊ SINH HỌC

 • Bo qun lọ chỉ thị sinh học BI nhit đphòng được kim soát và độ ẩm tương đi 20-70%.
 • Không lưu trgn máy tit trùng hoc các hóa cht khác.
 • Bo vkhi ánh sáng, nhit đquá cao và độ ẩm.
 • Không hút m.
 • Không đtrong tlnh.
 • Không sdng quá hn sdng đã nêu được ghi trên mi hp.
 • ng chỉ thị sinh học (không tăng trưởng) có thđược xlý như cht thi thông thường; tuy nhiên, chỉ thị sinh học (tăng trưởng) tích cc nên được hp tit trùng 250 ° F /121 ° C trong ít nht 30 phút trước khi thi b, điu này bao gm tt ccác lđi chng.

XEM THÊM: MÁY Ủ KIỂM TRA CHỈ THỊ SINH HỌC

CẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ?

Vui lòng liên hệ:
CTY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH
ĐỊA CHỈ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
HOTLINE: (+84 ) 939 97 69 69
EMAIL: info@dentech.vn
FANPAGE: Công Ty Thiết Bị Nha Khoa Dentech

 

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Biological indicators – chỉ thị sinh học dùng để theo dõi thường xuyên hiệu quả của máy hấp vô trùng. Mỗi lọ chỉ thị sinh học chứa một quần thể bào tử Geobacillus Stearothermophilus, một loại bào tử vi khuẩn này an toàn với con người, có khả năng chống lại nhiệt độ cao và bị diệt khuẩn bằng hơi nước hiệu quả. Nó được thiết kế niêm phong kín hoàn toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm (và hậu quả là dương tính giả) và sự bay hơi của môi trường tăng trưởng.

Đóng gói
10 lọ cho 5 lần kiểm tra

Đạt tiêu chuẩn ISO 11138-1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chu kỳ thực hiện: Hằng tuần trên mỗi máy hấp, hoặc tốt nhất là test trong đợt hấp có chứa dụng cụ phẫu thuật, cấy ghép.

Bước 1:

 • Chuẩn bị 2 lọ chỉ thị sinh học Mini-Bio-Plus SCBIs cùng lô sản xuất (1 lọ sẽ đưa vào lò hấp, 1 lọ dùng làm đối chứng)
 • Ghi thông tin mã lò hấp, số tải dụng cụ, ngày thực hiện lên trên lọ cần xử lý tiệt trùng

Bước 2: Bỏ lọ BI cần xử lý vào khay dụng cụ hoặc bao hấp

Bước 3:

 • Đt lchỉ thị sinh học khu vc khó khăn nht trong máy hấp tit trùng (tc là giá dưới cùng gn ca ra vào, trên ng thoát nước ca máy tit trùng thtích ln hoc kgia ca máy tit trùng thtích nhhơn.)
 • Np dng cvào máy hấp vô trùng như bình thường. Lưu ý: Không làm quá ti máy tit trùng.
 • Vn hành máy hấp dụng cụ theo hướng dn nhà sn xut.

Bước 4:

 • Sau khi hết thúc chu trình, mở cửa ít nhất 10 phút trước khi lấy lchỉ thị sinh học ra ngoài.
 • Khuyến cáo: Việc tác động quá mức lọ chỉ thị sinh học khi còn nóng có thể làm vỡ ống thuỷ tinh. Mang găng tay và kính bảo hộ khi lấy chỉ thị sinh học ra khỏi lò hấp.
 • Kiểm tra nhãn của ống chỉ thị sinh học đã chuyển sang màu nâu/ đen

Bước 5:

 • Kích hot lọ BI (Biological indicators) đã xlý trong vòng 8 giktkhi xlý.
 • Nên đeo kính bo hkhi cm và nghin các lchỉ thị sinh học đã qua xlý.
 • ĐlBI (Biological indicators) ngui 10 phút trước khi nghin.
 • Kích hot lBI (Biological indicators) đã xlý bng cách nghin nhẹ ống môi trường thy tinh bên trong bng máy nghin lđược tích hp sn.
 • Nhnhàng gõ nhllên bmt cng đgiúp trn môi trường phát trin vi di bào t.

Bước 6:

 • Đối với ống chỉ thị sinh học được sử dụng làm lọ đối chứng: Ta cũng nghiền vỡ ống môi trường và gõ nhẹ để trộn môi trường phát triển với dải bào tử.
 • Lưu ý: Lọ đối chứng phải cùng lô sản xuất với lọ chỉ thị sinh học đã qua xử lý.
 • Nếu bn đang thực hiện kiểm tra nhiu máy tit trùng cùng mt lúc, chcn dùng mt lọ đối chứng. Các đi chng chra rng các bào tcòn tn ti ti thi đim sdng và tủ ấm được sưởi m đúng cách.

Bước 7:

 • Khởi động tủ ấm 30 phút trước khi ủ.
 • Đt clBI ((Biological indicators) đã xlý và kim soát (chưa chế biến) vào tủ ấm.
 • Đèn điện tử sẽ hiện lên khi máy p được cm đin và hot đng.
 • Ủ ở nhit đđt trước 55-60 ° C trong 24 giđkim tra sphát trin ca bào tđu đn (tc là 3 gi, 5 givà 18 gi).

Bước 8:

 • Sau khi 24 gi, ly các lBI ra khi tủ ấm.
 • Lđi chng (chưa xlý) phi chra sphát trin ca bào tkhi môi trường chuyn tmàu tím sang màu vàng (kết qudương tính). Nếu lđi chng không đi màu, hãy chy li thnghim.
 • Kết quBI đã xlý:
  – Môi tr
  ường tím không thay đi màu sau khi xlý chng tđã khtrùng đúng cách và cho kết quâm tính (không phát trin).
  – K
  ết qudương tính được biu thbng môi trường chuyn tmàu tím sang màu vàng (sphát trin ca bào t).
 • Bt kỳ kết qudương tính nào cũng phi được ghi li và báo cáo ngay cho người giám sát. Máy hấp tit trùng nên ngng hot đng cho đến khi vn đđược gii quyết.

Bước 9:

 • Ghi li kết quthnghim trong Sghi chép.
 • Đm bo đin tt ccác thông tin bao gm ngày tháng, sti, thông stit trùng, v.v.
 • Sghi chép phi được gili theo quy trình khtrùng

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ LỌ CHỈ THỊ SINH HỌC

 • Bo qun lọ chỉ thị sinh học BI nhit đphòng được kim soát và độ ẩm tương đi 20-70%.
 • Không lưu trgn máy tit trùng hoc các hóa cht khác.
 • Bo vkhi ánh sáng, nhit đquá cao và độ ẩm.
 • Không hút m.
 • Không đtrong tlnh.
 • Không sdng quá hn sdng đã nêu được ghi trên mi hp.
 • ng chỉ thị sinh học (không tăng trưởng) có thđược xlý như cht thi thông thường; tuy nhiên, chỉ thị sinh học (tăng trưởng) tích cc nên được hp tit trùng 250 ° F /121 ° C trong ít nht 30 phút trước khi thi b, điu này bao gm tt ccác lđi chng.

XEM THÊM: MÁY Ủ KIỂM TRA CHỈ THỊ SINH HỌC

CẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ?

Vui lòng liên hệ:
CTY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH
ĐỊA CHỈ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
HOTLINE: (+84 ) 939 97 69 69
EMAIL: info@dentech.vn
FANPAGE: Công Ty Thiết Bị Nha Khoa Dentech

 

Sản phẩm tương tự