Nhựa làm ướt Ribbond wetting resin

Mô tả

Ribbond có thể dùng với bất kỳ chất liên kết (bonding) nào (ngoại trừ loại self-etching, và có chất primer sẵn) tuy nhiên tốt nhất nên sử dụng với chất làm ướt Ribbon chuyên dụng Ribbond wetting resin.

Ribbond Wetting Resin là chất làm ướt Ribbond chuyên dụng với các tính năng:

Là keo dán không hạt độn thế hệ 4 có khả năng kết nối sợi tối ưu.

Không có cồn, không chứa dung môi hữu cơ, không chất xử lý ngà và không monome axit.

Được sử dụng để trùng hợp với tất cả các loại composite quang và lưỡng trùng hợp. Ngoài ra có thể dùng Ribbond WETTING RESIN  để bôi trơn dụng cụ.

Mô tả

Ribbond có thể dùng với bất kỳ chất liên kết (bonding) nào (ngoại trừ loại self-etching, và có chất primer sẵn) tuy nhiên tốt nhất nên sử dụng với chất làm ướt Ribbon chuyên dụng Ribbond wetting resin.

Ribbond Wetting Resin là chất làm ướt Ribbond chuyên dụng với các tính năng:

Là keo dán không hạt độn thế hệ 4 có khả năng kết nối sợi tối ưu.

Không có cồn, không chứa dung môi hữu cơ, không chất xử lý ngà và không monome axit.

Được sử dụng để trùng hợp với tất cả các loại composite quang và lưỡng trùng hợp. Ngoài ra có thể dùng Ribbond WETTING RESIN  để bôi trơn dụng cụ.

Sản phẩm tương tự