Nobetec Zoe-Cement - Xi măng gắn tạm cầu và mão răng

Nobetec là một laoij xi măng ZOE đa mục đích tương thích mô. Bột và chất lỏng cung cấp khả năng kết hợp các tính nhất quán nhau cho các ứng dụng khác nhau. Nobetec được biết đến bởi tính chắc chắn của nó! Khi sử dụng chất trám tạm Nobetec độ bám dính là tuyệt vời nhưng đồng thời nó dễ dàng tháo ra bằng phương tiện nạo ngà hoặc máy khoan.

Thành phần: Oxit kẽm 60%, Colofonium 40%

4 Lí do để sử dụng Nobetec

  •  ZOE- Xi măng đa dạng
  • Giữ vị trí tại chỗ cần thiết
  • Độ bám dính tuyệt vời
  • Lịch sử thành công và lâu dài
Nobetec  Mã số 
Nobetec- Bột 100g 1250100
Nobetec- Dugn dịch 20ml 1250200

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Directa

Quốc Gia

Thụy Điển

Thành phần: Oxit kẽm 60%, Colofonium 40%

4 Lí do để sử dụng Nobetec

  •  ZOE- Xi măng đa dạng
  • Giữ vị trí tại chỗ cần thiết
  • Độ bám dính tuyệt vời
  • Lịch sử thành công và lâu dài
Nobetec  Mã số 
Nobetec- Bột 100g 1250100
Nobetec- Dugn dịch 20ml 1250200

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Directa

Quốc Gia

Thụy Điển

Sản phẩm tương tự