Nồi hấp tiệt trùng nhanh Statim 2000S

  • Máy hấp nhanh cho dụng cụ và tay khoan cả 2 chế độ đóng gói và không đóng gói.
  • Máy hấp nhanh bao gồm chế độ sấy khô.
  • Dung tích: 1.8 L
SKU 01-152302 Category

Mô tả

Quy trình hấp Dụng cụ không đóng gói Dụng cụ rỗng không đóng gói Dụng cụ được đóng gói Cao su và nhựa
Thời gian hấp và nhiệt độ 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C
Tổng thời gian hấp không bao gồm sấy khô 6:45 mins. 8:05 mins. 10:40 mins. 18:40 mins.

Mô tả

Quy trình hấp Dụng cụ không đóng gói Dụng cụ rỗng không đóng gói Dụng cụ được đóng gói Cao su và nhựa
Thời gian hấp và nhiệt độ 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C 3.5 mins. /134°C
Tổng thời gian hấp không bao gồm sấy khô 6:45 mins. 8:05 mins. 10:40 mins. 18:40 mins.

Sản phẩm tương tự