Nút chặn cao su Rubber Stop

  • Nút chặn cản quang dùng trong nội nha để đánh dấu chiều dài làm việc
  • Có sẵn hộp đựng nút chặn, để công việc hiệu quả cao hơn

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Sản phẩm tương tự