Ống hút nước bọt Chiru tip

  • Thiết kế thân thon dễ cầm nắm, chiều dài 19,5 cm
  • Miệng đầu hút 2mm
  • Có thể hấp vô trùng ở nhiệu độ 134° trong 5p, ở 121° trong 15 phút

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Hager Werken

Quốc Gia

Đức