Plastic for Orthodontic Retainer for Bruxers Patient - Tấm nhựa duy trì cho bệnh nhân nghiến răng

Tấm nhựa Essix C+

✔ Hoàn hảo để làm khay duy trì cho người nghiến răng

✔ Công thức đặc biệt có thể di chuyển răng nhẹ với kềm nhiệt Hiliard

✔ Lý tưởng để năng khớp khi dùng với kềm Hiliard mà không cần độn nhựa

✔ Thấy rõ điểm tiếp xúc và có độ dẻo cao

✔ Không dùng với các loại nhựa khác/ chất kết dính

✔ Hộp 10 tấm

MÔ TẢ MÃ SỐ
Độ dày 0.040″/ 1.0mm
5″ (máy chân không) 25-135-00
125mm vuông (Biostar) 25-134-78
125mm tròn (Bio/Ministar) 25-131-25
120mm tròn (Erko) 25-191-20

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

MÔ TẢ MÃ SỐ
Độ dày 0.040″/ 1.0mm
5″ (máy chân không) 25-135-00
125mm vuông (Biostar) 25-134-78
125mm tròn (Bio/Ministar) 25-131-25
120mm tròn (Erko) 25-191-20

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự