Trám bít ống tuỷ – Rosen Root Canal Cement

Rosen Root Canal Cement là chất trám bít kẽm oxit eugenol được sử dụng như một lớp mỏng để liên kết với các côn gutta-percha để trám bít ống tủy vĩnh viễn, ngăn ngừa sự tái xuất hiện của các bệnh lý nội nha.

SKU 10245 Category
PD Dental

Rosen Root Canal Cement là một chất trám bít kẽm oxit eugenol được sử dụng như một lớp mỏng để liên kết với các côn gutta-percha, chẳng hạn như Produits Dentaires Gutta-Percha Points, để trám bít ống tủy. Sự kết hợp của gutta-percha với vật liệu nhằm trám bít ống tuỷ vĩnh viễn, ngăn ngừa sự tái xuất hiện của các bệnh lý nội nha.

Công thức dựa trên chất trám bít ban đầu của Grossman, có hiệu quả và độ an toàn đã được chứng minh trong nhiều năm, và đã được cải tiến dựa trên xi măng không tiêu của Rickert. Những cải tiến bao gồm:

  • Tính cản quang cao – dễ dàng nhận biết chất trám bít và theo dõi hiệu quả (> 200% theo tiêu chuẩn ISO).
  • Công thức không chứa bạc tránh nhiễm màu răng.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn chính của ISO 6876:2012 liên quan đến vật liệu trám bít ống tủy.

Thành phần

Bột Kẽm Oxit 41,2%, Rosin 16%, Thymol Iodide 12,8%, tá dược cản quang 100%.

Dung dịch Dầu Đinh Hương 78%, Canada Balsam 22%.

Chỉ định

Trám bít ống tủy vĩnh viễn. 

Hướng dẫn sử dụng

– Trộn bột và dung dịch để có được hỗn hợp bột nhão đồng nhất. Tỷ lệ trọng lượng bột/dung dịch (P/L) được khuyến nghị từ 1,9 đến 3,0 (g/g). (Nghĩa là tỷ lệ bột/ dung dịch là 1.9:1 hoặc 3:1).

– Làm sạch ống tủy và làm khô thật kỹ.

– Đưa hỗn hợp đã trộn vào ống tủy với dụng cụ thăm dò hoặc dụng cụ quay.

– Tránh các bọt khí và đẩy vật liệu dư ra ngoài chóp.

– Thời gian đông (được kiểm tra theo ISO 6876) là 70-80 phút, tùy thuộc vào tỷ lệ P/L (hỗn hợp càng dày, thời gian đông càng nhanh).

– Có thể được sử dụng với bất kỳ loại côn nội nha nào.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng từ 5 °C đến 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đóng gói

Rosen Root Canal Cement (hộp gồm: 15g bột và 15ml dung dịch)  REF 10245

Sản xuất tại Thuỵ Sĩ.

Tài liệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng (EN)

Rosen Root Canal Cement là một chất trám bít kẽm oxit eugenol được sử dụng như một lớp mỏng để liên kết với các côn gutta-percha, chẳng hạn như Produits Dentaires Gutta-Percha Points, để trám bít ống tủy. Sự kết hợp của gutta-percha với vật liệu nhằm trám bít ống tuỷ vĩnh viễn, ngăn ngừa sự tái xuất hiện của các bệnh lý nội nha.

Công thức dựa trên chất trám bít ban đầu của Grossman, có hiệu quả và độ an toàn đã được chứng minh trong nhiều năm, và đã được cải tiến dựa trên xi măng không tiêu của Rickert. Những cải tiến bao gồm:

  • Tính cản quang cao – dễ dàng nhận biết chất trám bít và theo dõi hiệu quả (> 200% theo tiêu chuẩn ISO).
  • Công thức không chứa bạc tránh nhiễm màu răng.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn chính của ISO 6876:2012 liên quan đến vật liệu trám bít ống tủy.

Thành phần

Bột Kẽm Oxit 41,2%, Rosin 16%, Thymol Iodide 12,8%, tá dược cản quang 100%.

Dung dịch Dầu Đinh Hương 78%, Canada Balsam 22%.

Chỉ định

Trám bít ống tủy vĩnh viễn. 

Hướng dẫn sử dụng

– Trộn bột và dung dịch để có được hỗn hợp bột nhão đồng nhất. Tỷ lệ trọng lượng bột/dung dịch (P/L) được khuyến nghị từ 1,9 đến 3,0 (g/g). (Nghĩa là tỷ lệ bột/ dung dịch là 1.9:1 hoặc 3:1).

– Làm sạch ống tủy và làm khô thật kỹ.

– Đưa hỗn hợp đã trộn vào ống tủy với dụng cụ thăm dò hoặc dụng cụ quay.

– Tránh các bọt khí và đẩy vật liệu dư ra ngoài chóp.

– Thời gian đông (được kiểm tra theo ISO 6876) là 70-80 phút, tùy thuộc vào tỷ lệ P/L (hỗn hợp càng dày, thời gian đông càng nhanh).

– Có thể được sử dụng với bất kỳ loại côn nội nha nào.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng từ 5 °C đến 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đóng gói

Rosen Root Canal Cement (hộp gồm: 15g bột và 15ml dung dịch)  REF 10245

Sản xuất tại Thuỵ Sĩ.

Tài liệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng (EN)

Sản phẩm tương tự