Universal Handpiece

SKU ILUB500 Category
Tất cả các mục đích sử dụng dầu xịt tay khoan là để bảo trì tất cả các loại tay khoan nha khoa bao gồm tay high, tay chậm và máy tạo khí động lực.

Hướng dẫn sử dụng

Gắn vào phần sau của tay khoan và xịt khoảng 1 đến 2 giây ngay sau mỗi lần sử dụng và trước khi khử trùng. Dùng giấy lau sạch kỹ lưỡng. Quan trọng: Giữ chai dầu ở vị trí đứng khi dùng. Tham khảo phần hướng dẫn bảo trì và chỉ dẫn khi sử dụng.

UNIVERSAL HANDPIECE Mã số
Universal handpiece 500ml ILUB500

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Topdental

Quốc Gia

Anh

Tất cả các mục đích sử dụng dầu xịt tay khoan là để bảo trì tất cả các loại tay khoan nha khoa bao gồm tay high, tay chậm và máy tạo khí động lực.

Hướng dẫn sử dụng

Gắn vào phần sau của tay khoan và xịt khoảng 1 đến 2 giây ngay sau mỗi lần sử dụng và trước khi khử trùng. Dùng giấy lau sạch kỹ lưỡng. Quan trọng: Giữ chai dầu ở vị trí đứng khi dùng. Tham khảo phần hướng dẫn bảo trì và chỉ dẫn khi sử dụng.

UNIVERSAL HANDPIECE Mã số
Universal handpiece 500ml ILUB500

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Topdental

Quốc Gia

Anh

Sản phẩm tương tự