Valo - Đèn Trám Siêu Mạnh

Độ bền cao, chắc chắn và được phủ một lớp vỏ chông trầy và chống vỡ cho cả đèn và thân trám.

Category

 Đèn trám siêu mạnh

VALO

VALO CORDLESS

VALO GRAND 

 
VALO  3 kiểu

• Tiêu chuẩn: 100 mw/cm²

• Hight Power: 1400 mw/cm²

• Plasma: 3200 mw/cm²

Bảng hướng dẫn màu và khuyên dùng để điều trị dưới đây – màu nào cho loại điều trị nào và thời gian chiếu đèn là bao lâu – giúp việc sử dụng đèn điều trị VALO trở nên dễ dàng và hiệu quả.
Đèn trám VALO Mã số 
Bộ đèn trám Valo
Bộ đèn trám Valo Cordless
Bộ đèn trám Valo Grand
5919

5941

5972

1 đèn Valo
1 bộ sạc điện
1 giá đỡ đèn Valo
1 tấm chống ánh sáng đèn,
bảo vệ mắt người dùng
50 bao bảo vệ đèn
VALO ENDOGUIDE LENS
Đầu đèn Endo

chiếu vùng miếng trám sâu nhỏ

VALO LEN  Mã số 
1 đầu đèn Endo 5938
1 Valo Black light lén 5939
VALO BLACK LIGHT LENS
Đầu đèn black light 

Sử dụng với Cleartemp LC & Ultraseal XT hydro

VALO ProxiCURE Lens
Đầu đèn proxicure 

Chiếu vùng tiếp điển

VALO LEN  Mã số 
1 đầu đèn proxicure 5936
2 Valo translume lens 5937
2 đầu đèn chiếu điểm 5934
VALO TransLume Lenses
Orange / Green

Đầu đèn translume 

Chuẩn đoán nứt răng

VALO PointCure Lens
Đầu đèn chiếu điểm 

Định vị venner lúc ban đầu

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Ultradent

Quốc Gia

Mỹ

 Đèn trám siêu mạnh

VALO

VALO CORDLESS

VALO GRAND 

 
VALO  3 kiểu

• Tiêu chuẩn: 100 mw/cm²

• Hight Power: 1400 mw/cm²

• Plasma: 3200 mw/cm²

Bảng hướng dẫn màu và khuyên dùng để điều trị dưới đây – màu nào cho loại điều trị nào và thời gian chiếu đèn là bao lâu – giúp việc sử dụng đèn điều trị VALO trở nên dễ dàng và hiệu quả.
Đèn trám VALO Mã số 
Bộ đèn trám Valo
Bộ đèn trám Valo Cordless
Bộ đèn trám Valo Grand
5919

5941

5972

1 đèn Valo
1 bộ sạc điện
1 giá đỡ đèn Valo
1 tấm chống ánh sáng đèn,
bảo vệ mắt người dùng
50 bao bảo vệ đèn
VALO ENDOGUIDE LENS
Đầu đèn Endo

chiếu vùng miếng trám sâu nhỏ

VALO LEN  Mã số 
1 đầu đèn Endo 5938
1 Valo Black light lén 5939
VALO BLACK LIGHT LENS
Đầu đèn black light 

Sử dụng với Cleartemp LC & Ultraseal XT hydro

VALO ProxiCURE Lens
Đầu đèn proxicure 

Chiếu vùng tiếp điển

VALO LEN  Mã số 
1 đầu đèn proxicure 5936
2 Valo translume lens 5937
2 đầu đèn chiếu điểm 5934
VALO TransLume Lenses
Orange / Green

Đầu đèn translume 

Chuẩn đoán nứt răng

VALO PointCure Lens
Đầu đèn chiếu điểm 

Định vị venner lúc ban đầu

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Ultradent

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự