Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp CORE D

Thông tin chung: Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp dễ dàng sử dụng với hệ thống dán thông minh HEALBOND MP & HEALBOND MAX mà không cần bộ kích hoạt. Công thức cải tiến không có chất gây rối loạn nội tiết như BPA, không có nhựa phân hủy gây tranh cãi như BisGMA, BisEMA, TEGDMA và không bổ sung Hema

SKU CDD-25 Category

Chỉ định:

– Phục hồi trên răng sống hoặc răng chết tủy.
– Dùng để gắn chốt, kết hợp với hệ thống dán lưỡng trùng hợp (HEALBOND MP)

Đặc tính sản phẩm:

– Chế độ thông minh: Dễ dàng sử dụng với hệ thống dán HEALBOND MP & HEALBOND MAX mà không cần Activator.
– Có độ nhớt cao, không chảy. Cải thiện tầm nhìn khi điều trị.
– Độ cứng tương đương ngà răng: Không có sự khác biệt giữa composite và ngà răng trong quá trình mài.
– Có tính cản quang.
– Độ bền uốn cao: 135 MPA.
– Cường độ nén cao: ~ 330MPa.
– Tỷ lệ chuyển đổi các hệ thống dán HEALBOND MP & HEALBOND MAX cao: 70%.

Sử dụng trên lâm sàng

– Chèn nhẹ nhàng các chốt vào ống tủy. Quá trình trùng hợp bắt đầu ngay lập tức.
– Trét CORE D lên xung quanh các trụ và lên các bề mặt bên trong của các vật liệu sửa soạn.
– Phục hồi hoàn tất, sửa soạn răng trụ có thể bắt đầu.
– Sửa soạn hoàn tất. Răng trụ đã sẵn sàng để lấy dấu.

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp CORE D - ảnh lâm sàng

Đóng gói

– Màu ngà răng: ống thuốc + 20 đầu tip trộn + 20 đầu tip trong khoang miệng mã CDD-25.

– Màu trắng: ống thuốc + 20 đầu tip trộn + 20 đầu tip trong khoang miệng mã CDB – 25

Chỉ định:

– Phục hồi trên răng sống hoặc răng chết tủy.
– Dùng để gắn chốt, kết hợp với hệ thống dán lưỡng trùng hợp (HEALBOND MP)

Đặc tính sản phẩm:

– Chế độ thông minh: Dễ dàng sử dụng với hệ thống dán HEALBOND MP & HEALBOND MAX mà không cần Activator.
– Có độ nhớt cao, không chảy. Cải thiện tầm nhìn khi điều trị.
– Độ cứng tương đương ngà răng: Không có sự khác biệt giữa composite và ngà răng trong quá trình mài.
– Có tính cản quang.
– Độ bền uốn cao: 135 MPA.
– Cường độ nén cao: ~ 330MPa.
– Tỷ lệ chuyển đổi các hệ thống dán HEALBOND MP & HEALBOND MAX cao: 70%.

Sử dụng trên lâm sàng

– Chèn nhẹ nhàng các chốt vào ống tủy. Quá trình trùng hợp bắt đầu ngay lập tức.
– Trét CORE D lên xung quanh các trụ và lên các bề mặt bên trong của các vật liệu sửa soạn.
– Phục hồi hoàn tất, sửa soạn răng trụ có thể bắt đầu.
– Sửa soạn hoàn tất. Răng trụ đã sẵn sàng để lấy dấu.

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp CORE D - ảnh lâm sàng

Đóng gói

– Màu ngà răng: ống thuốc + 20 đầu tip trộn + 20 đầu tip trong khoang miệng mã CDD-25.

– Màu trắng: ống thuốc + 20 đầu tip trộn + 20 đầu tip trong khoang miệng mã CDB – 25

Sản phẩm tương tự