VITIS Orthodontic Mouthwash - Nước súc miệng cho chỉnh nha

Vitis Orthodontic được chỉ định cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha. (Với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh dây vào mắc cài,…). Giúp giảm hình thành mảng bám trên răng và các khí cụ chỉnh nha.

Nước súc miệng Vitis Orthodontic là sản phẩm được chỉ định dùng cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha (với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh nha, mắc cài gằn trên từng răng, cung, kẽm cột, thun cột để gắn dây vào mắc cài…)

VITIS ORTHODONTIC MOUTHWASH Mã số
Nước súc miệng Vitis Orthodontic 500ml 32414
Nước súc miệng Vitis Orthodontic 150ml 32415

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Nước súc miệng Vitis Orthodontic là sản phẩm được chỉ định dùng cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha (với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh nha, mắc cài gằn trên từng răng, cung, kẽm cột, thun cột để gắn dây vào mắc cài…)

VITIS ORTHODONTIC MOUTHWASH Mã số
Nước súc miệng Vitis Orthodontic 500ml 32414
Nước súc miệng Vitis Orthodontic 150ml 32415

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Sản phẩm tương tự