X-Ray Radiation Protective Aprons - Áo Bảo Vệ Ngăn Tia X

Kích thước áo bảo vệ ngăn tia X cho người trưởng thành (nhỏ/ trung bình/ lớn)

ADULT PANORAMIC APRON Mã số
Áo choàng người lớn cỡ nhỏ 0,50mm-màu xanh 3206
Áo choàng người lớn cỡ trung bình 0,50mm-màu xanh 3207
Áo choàng người lớn cỡ lớn 0,50mm-màu xanh 3208
Tấm choàng cổ người lớn 0,50mm- màu xanh 5103

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Oley

Quốc Gia

Thổ Nhĩ Kỳ

ADULT PANORAMIC APRON Mã số
Áo choàng người lớn cỡ nhỏ 0,50mm-màu xanh 3206
Áo choàng người lớn cỡ trung bình 0,50mm-màu xanh 3207
Áo choàng người lớn cỡ lớn 0,50mm-màu xanh 3208
Tấm choàng cổ người lớn 0,50mm- màu xanh 5103

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Oley

Quốc Gia

Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm tương tự