Xi măng trám tạm nội nha Pro-Pul-Pan

Pro-Pul-Pan là một loại xi măng trám tạm eugenol kẽm oxit màu trắng được bổ sung polymer. Nó được dùng để trám tạm hoặc gắn tạm cầu mão và inlay. Ngoài ra cũng được chỉ định để che tủy gián tiếp.

Pro-Pul-Pan cản quang và thời gian đông khoảng 10 phút, đủ thời gian để xử lý xi măng. Độ ổn định tương đối nhanh của xi măng cho phép tiếp tục điều trị với độ chính xác.

SKU 10260 Category
PD Dental

Pro-Pul-Pan là một loại xi măng trám tạm eugenol kẽm oxit màu trắng được bổ sung polymer. Nó được dùng để trám tạm hoặc gắn tạm cầu mão và inlay. Ngoài ra cũng được chỉ định để che tủy gián tiếp.

Pro-Pul-Pan cản quang và thời gian đông khoảng 10 phút, đủ thời gian để xử lý xi măng. Độ ổn định tương đối nhanh của xi măng cho phép tiếp tục điều trị với độ chính xác.

Pro-Pul-Pan tuân thủ ISO 3107:2011 về sức chịu nén. Với cường độ 29MPa, xi măng có đủ tính chất cơ học phù hợp cho mục đích sử dụng. Đặc tính này có liên quan đến công thức gia cố polymer. Độ sánh của bột cũng rất đặc biệt, giúp xi măng dễ dàng xử lý và mịn.

Thành phần

Bột kẽm oxit 90,5%, Polymethylmethacrylate 5 %, Kẽm Acetate 0,5%, tá dược.

Eugenol lỏng

Chỉ định

Trám tạm thời.

Gắn tạm cầu mão và inlay.

Che tủy gián tiếp.

Hướng dẫn sử dụng

Cho bột và dung dịch trên giấy trộn, với tỷ lệ trọng lượng bột/dung dịch (P/L) được khuyến nghị trong khoảng 1,8 đến 3 (g/g). (Nghĩa là tỷ lệ bột/ dung dịch: 1.8:1 hoặc 3:1)

Cần ba chu kỳ trộn để có được một hỗn hợp mịn, có độ đặc mong muốn:

– Một nửa lượng bột nên được trộn trong chu kỳ đầu tiên và phần còn lại trong hai chu kỳ tiếp theo

– Tốc độ không quan trọng vì thời gian đông sẽ chỉ bắt đầu 3 hoặc 4 phút sau khi bắt đầu trộn

– Trộn trên một tấm trộn khô, mát làm hỗn hợp đông chậm hơn. Độ lỏng hỗn hợp cũng làm thời gian đông chậm.

– Trộn trên một tấm trộn ấm, ẩm làm hỗn hợp đông nhanh hơn. Độ dày hỗn hợp cũng làm thời gian đông nhanh.

– Thời gian đông (được kiểm tra theo ISO 3107) là 10-15 phút, tùy thuộc vào tỷ lệ P/L.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng từ 5 °C đến 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đóng gói

Pro-Pul-Pan (hộp bao gồm 30g bột + 15ml dung dịch) REF 10260

Sản xuất tại Thuỵ Sĩ.

Tài liệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng (EN)

Pro-Pul-Pan là một loại xi măng trám tạm eugenol kẽm oxit màu trắng được bổ sung polymer. Nó được dùng để trám tạm hoặc gắn tạm cầu mão và inlay. Ngoài ra cũng được chỉ định để che tủy gián tiếp.

Pro-Pul-Pan cản quang và thời gian đông khoảng 10 phút, đủ thời gian để xử lý xi măng. Độ ổn định tương đối nhanh của xi măng cho phép tiếp tục điều trị với độ chính xác.

Pro-Pul-Pan tuân thủ ISO 3107:2011 về sức chịu nén. Với cường độ 29MPa, xi măng có đủ tính chất cơ học phù hợp cho mục đích sử dụng. Đặc tính này có liên quan đến công thức gia cố polymer. Độ sánh của bột cũng rất đặc biệt, giúp xi măng dễ dàng xử lý và mịn.

Thành phần

Bột kẽm oxit 90,5%, Polymethylmethacrylate 5 %, Kẽm Acetate 0,5%, tá dược.

Eugenol lỏng

Chỉ định

Trám tạm thời.

Gắn tạm cầu mão và inlay.

Che tủy gián tiếp.

Hướng dẫn sử dụng

Cho bột và dung dịch trên giấy trộn, với tỷ lệ trọng lượng bột/dung dịch (P/L) được khuyến nghị trong khoảng 1,8 đến 3 (g/g). (Nghĩa là tỷ lệ bột/ dung dịch: 1.8:1 hoặc 3:1)

Cần ba chu kỳ trộn để có được một hỗn hợp mịn, có độ đặc mong muốn:

– Một nửa lượng bột nên được trộn trong chu kỳ đầu tiên và phần còn lại trong hai chu kỳ tiếp theo

– Tốc độ không quan trọng vì thời gian đông sẽ chỉ bắt đầu 3 hoặc 4 phút sau khi bắt đầu trộn

– Trộn trên một tấm trộn khô, mát làm hỗn hợp đông chậm hơn. Độ lỏng hỗn hợp cũng làm thời gian đông chậm.

– Trộn trên một tấm trộn ấm, ẩm làm hỗn hợp đông nhanh hơn. Độ dày hỗn hợp cũng làm thời gian đông nhanh.

– Thời gian đông (được kiểm tra theo ISO 3107) là 10-15 phút, tùy thuộc vào tỷ lệ P/L.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng từ 5 °C đến 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đóng gói

Pro-Pul-Pan (hộp bao gồm 30g bột + 15ml dung dịch) REF 10260

Sản xuất tại Thuỵ Sĩ.

Tài liệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng (EN)

Sản phẩm tương tự