Xi măng trám tạm thời ELSOTEMP

Thông tin chung: Xi măng trám tạm thời ELSOTEMP giúp quá trình trùng hợp diễn ra nhanh chóng hơn với thao tác dễ sử dụng. Vật liệu chứa thành phần có florua và không chứa eugenol.

SKU TPP-B Category

Đặc tính sản phẩm:

– Không chứa Eugenol: không cản trở quá trình trùng hợp của nhựa và composite.

– Mềm và dễ thao tác trước khi đông.

Trùng hợp nhanh.

– Cứng sau khi trùng hợp.

– Bám dính vào thành răng: ELSOTEMP vẫn ở trong xoang mà không bị bong.

– Dễ dàng loại bỏ bằng đo túi hoặc mũi cạo vôi

Đóng gói

– ELSOTEMP 6x28g trắng: mã TPP-B

– ELSOTEMP 6x28g xám: mã TPP-G

– ELSOTEMP 6x28g hồng: mã TPP – R

Đặc tính sản phẩm:

– Không chứa Eugenol: không cản trở quá trình trùng hợp của nhựa và composite.

– Mềm và dễ thao tác trước khi đông.

Trùng hợp nhanh.

– Cứng sau khi trùng hợp.

– Bám dính vào thành răng: ELSOTEMP vẫn ở trong xoang mà không bị bong.

– Dễ dàng loại bỏ bằng đo túi hoặc mũi cạo vôi

Đóng gói

– ELSOTEMP 6x28g trắng: mã TPP-B

– ELSOTEMP 6x28g xám: mã TPP-G

– ELSOTEMP 6x28g hồng: mã TPP – R

Sản phẩm tương tự